این بار جناح خامنه ای مدعی تقلب شد!

یک رویداد قابل توجه در انتخابات حکومتی اخیر در ایران، تضعیف آشکار موقعیت خامنه ای بود که خودرا نه فقط آشکارا در نتیجه انتخابات بلکه در نحوه طرح مساله تقلب نیز نشان میداد. تضعیف خامنه ای بر خلاف تبلیغات ملی اسلامی ها و نیروهای حاشیه حکومت فقط به موقعیت شخص خامنه ای محدود نیست، بلکه بازتابی از تضعیف کل حکومت است…

Continue Reading

تصویر نفرت

به این تصویر نفرتنگاه کنید. برایتان آشنا نیست؟ روزی چند بار در خیابانهای تهران و شهرهای دیگر چنین صحنه ای را می بینید؟ مقدار نفرت این زنان از پادوهای حکومت اسلامی را اگر میشد اندازه گیری کنید به چه عددی میرسیدیم؟ تعداد زنان و مردانی که اینچنین از حکومت متنفرند چند نفر، چند هزار نفر، چند میلیون نفر یا چند ده میلیون نفر است؟ روزی چند میلیون نفر به این تعداد اضافه میشود؟ فکر میکنید چند سال دیگر میشود عین این سوالات را در امتحان نهایی مدارس مطرح کرد و با خیال راحت جواب داد؟!


maadan

زندگی ما بعد از انفجار معدن زمستان یورت

معصومه جاهدی همسر بهرام هدایتی یکی از معدنچیان جانباخته زمستان یورت در آزاد شهر از وضع تکاندهنده زندگی خود و کارگران معدن میگوید. آیا روشن نیست که چه کسی مسئول این فاجعه است؟ گوشه ای از حرفهای معصومه را اینجا بخوانید و خود قضاوت کنید:

Continue Reading

حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ماند!

ما با جناحهای حکومت چپاول و ارتجاع همراهی نکردیم. ما از رای دادن به هیچکدام حمایت نکردیم. ما مردم را از بازگشت دوره ٦٧ نترساندیم. ما به مردم وعده های دروغین در مورد روحانی و دیگران ندادیم. ما توهمی نسبت به مضحکه ای که اسمش را انتخابات گذاشته اند ایجاد نکردیم…

Continue Reading


اگر رئیسی رئیس شود!

یک احتمال جدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی اینست که ابراهیم رئیسی را بعنوان رئیس جمهور از صندوق بیرون بکشند. بعضی ها فکر میکنند این احتمال ضعیف است و روحانی برای دور دوم نیز قطعا سرکار خواهد بود. اما این استدلال کسانی است که فکر میکنند یا تبلیغ میکنند که این رای مردم است که نتیجه این انتخابات کذایی را تعیین میکند. اما کسی که یک ذره واقعیت سیاست در ایران را بفهمد میداند و می بیند که رای هایی که به صندوق انداخته میشود اصلا نقشی در نتیجه انتخابات ندارد…

Continue Reading

همه شان سروته یک کرباسند

این روزها رسانه های داخل ایران پر است از داستان مناظره های کاندیداهای ریاست جمهوری اسلامی. طوری حرف میزنند که انگار اینجا کشوری مثل سویس است و یک انتخابات ناب و تمیز و آزادانه در جریان است. رسانه های فارسی زبان غربی مثل بی بی سی و امثالهم نیز عینا این فضا را باد میزنند و زیرکانه برای روحانی تبلیغ میکنند…

Continue Reading